หวยซอง ม้านำโชค ปล่อยแนวทางลุ้นหวยงวดนี้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เข้ามาลุ้นไปด้วยกันได้เลย ในงวดวันที่ 30 ธันวาคม 2566 เมือ่พวกเราหามาให้แล้ว ใครชอบทางเดียวกัน เข้ามาดูกันเลย

หวยซอง ม้านำโชค 30/12/66

บน

40 – 46 – 70 – 76

ล่าง

43 – 73 – 46 – 76

สถิติเก่าเลขหวยซองม้านำโชค

16 ธันวาคม 2566 เลขบน 2 ตัว 24 – 29 – 84 – 89 เลขล่าง 42 – 48 – 52 – 58

1 ธันวาคม 2566 เลขบน 2 ตัว 62 – 65 – 72 – 75 เลขล่าง 31 – 37 – 61 – 67

16 พฤศจิกายน 2566 เลขบน 2 ตัว 03 – 43 – 08 – 48 เลขล่าง 50 – 56 – 90 – 96

1 พฤศจิกายน 2566 เลขบน 2 ตัว 13 – 15 – 63 – 65 เลขล่าง 21 – 24 – 71 – 74

16 ตุลาคม 2566 เลขบน 2 ตัว 24 – 27 – 84 – 87 เลขล่าง 42 – 46 – 92 – 96

16 กันยายน 2566 เลขบน 2 ตัว 51 – 54 – 71 – 74 เลขล่าง 62 – 65 – 92 – 95

1 กันยายน 2566 เลขบน 2 ตัว 20 – 23 – 60 – 63 เลขล่าง 53 – 56 – 73 – 76

31 กรกฎาคม 2566 เลขบน 2 ตัว 23 – 29 – 83 – 89 เลขล่าง 50 – 59 – 60 – 69

1 กรกฎาคม 2566 เลขบน 2 ตัว 32 – 38 – 72 – 78 เลขล่าง 24 – 27 – 84 – 87

16 มิถุนายน 2566 เลขบน 2 ตัว 51 – 56 – 91 – 96 เลขล่าง 05 – 65 – 09 – 69

1 มิถุนายน 2566 เลขบน 2 ตัว 20 – 28 – 30 – 38 เลขล่าง 21 – 26 – 81 – 86

 

ม้านำโชค 30/12/66

ม้านำโชค 30/12/66