ตัวเงินตัวทองเข้าบ้าน เจ้าของบ้านเชื่อให้โชคงวดนี้

ตัวเงินตัวทองเข้าบ้าน เจ้าของบ้านเชื่อให้โชคงวดนี้

เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองชัยนาท ได้รับแจ้งจากประชนชนว่าให้ช่วยมาจับตัวเงินตัวทองออกจากบ้านหน่อย จากนั้นเจ้าเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองชัยนาทก็รีบยัง บ้านเลขที่ 29 ม.2 ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาททันที่...