เลขเด็ด ประเพณี 200 ปี 16/05/65 ม้าพารวย

เลขเด็ด ประเพณี 200 ปี 16/05/65 ม้าพารวย

ที่ศาลเจ้าคุณคำแดง บ้านนาบอน หมู่ 7 ต.ชัยพฤกษ์ อ.เมืองเลย จ.เลย ประชาชนในพื้นที่ 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านนาบอน หมู่ 5, 7, 11 และบ้านโพนสะอาด หมู่ 10 ต.ชัยพฤกษ์ อ.เมืองเลย ผู้คนเดินทางมาร่วมงานประเพณีที่มีมากว่า 200 ปี กันมากมาย กิจกรรมภายในงานจะมีพิธีเซ่นไหว้ จัดเลี้ยง...