สมเด็จโตแจกหม้อ

สมเด็จโตแจกหม้อ

เรื่องเล่าของสมเด็จพุฒาจารย์โตวัดระฆัง มีการพูดถึงกันมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งเรื่องราวของความศักดิ์สิทธิ์ และความขลัง โดยหนังสือเล่มที่พระยาทิพโกษา (สอน โลหนันทน์) เขียน พิมพ์แจกในงานศพภรรยา…จะรู้ว่ามีเนื้อหาโลดโผนพิสดาร กว่าเรื่องที่เคยอ่านมาก่อน...