เลขเด็ด ไหโบราณ 2/5/67 แนวทางหวยพารวย

เลขเด็ด ไหโบราณ 2/5/67 แนวทางหวยพารวย

ที่หน้าเต็นท์ใหญ่กลางอยู่กลางแจ้ง บริเวณการก่อสร้างรถไฟรางคู่บ้านไผ่-นครพนม ที่บ้านกลาง ต.เขวา อ.เมือง จ.มหาสารคาม พบว่ามีคนงานจำนวนมากกำลังทำการขุดเอาดินออกเป็น 4 หลุม ในหลุมแรกมีความลึกเกือบ 4 เมตร มีไหโบราณแตกอยู่ประมาณ 3 ใบ ส่วนหลุมสุดท้ายมีความลึก 4 เมตร...